Ludzie

ZAJĘCIA EKOLOGICZNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU

W Szkole Podstawowej w Szyldaku odbyły się zajęcia plastyczno-ekologiczne dla klasy ,,O”. Dzieci po przeprowadzonej pogadance dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie rozmawiały o nadejściu jesieni.

Po wysłuchaniu wiersza M. Konopnickiej pt. ,,Jesień”, recytowanego przez kolegę Leona, dzieci narysowały prace plastyczne o tematyce “barwy jesieni”. Zajęcia te miały za zadanie rozbudzić zainteresowanie otaczającą nas przyrodą oraz rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość i kreatywność wśród dzieci. Po zakończeniu zajęć dzieci otrzymały dary natury, czyli jabłka. Dzieciaki świetnie się bawiły, a poprzez rozwój umiejętności plastycznych mogły wyrazić siebie i pokazać jak one widzą piękną, polską, złotą jesień.

źródło: Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie

EM

REKLAMA