Samorząd

MIASTO PRZEDSTAWIŁO WIZUALIZACJE NOWEGO ŻŁOBKA PRZY UL. KOPERNIKA W OSTRÓDZIE

Jak poinformowało Miasto Ostróda, trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na budowę nowego żłobka. Obiekt będzie usytuowany przy ul. Kopernika, tuż obok przedszkola.

Reklama

Przypominamy, że Gmina Miejska Ostróda pozyskała środki w ramach projektu pn. “Na dobry początek” w ramach Działania 10.4 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 809 293,27 zł. Dofinansowanie wynosi 95% i jest to kwota 2 668 828,59 zł.

Projekt będzie realizowany od 01/03/2021 do 28/02/2023. Dofinansowanie obejmuje funkcjonowanie żłobka przez 2 lata i jego wyposażenie.

Budowa żłobka jest finansowana ze środków własnych gminy. W budżecie miasta zabezpieczona jest kwota 2 800 000,00 zł.
Więcej szczegółów wkrótce.

Źródło: Miasto Ostróda