Ludzie

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPRAWNOŚCIOWY W SZKOLE W DURĄGU

W czwartek 5 grudnia w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu odbył się „Mikołajkowy Turniej Sportowy – Razem dla Pokoju”.

Reklama

W turnieju wzięło udział 6 3-osobowych drużyn reprezentujących szkoły z Gminy Ostróda: ze Zwierzewa, Samborowa, Szyldaka, Brzydowa, Lipowa i oczywiście drużyna gospodarzy z Durąga.

Z okazji tego wydarzenia Szkołę w Durągu odwiedzili goście. Byli wśród nich zastępca wójta Grzegorz Kastrau, radny gminy Ostróda Leszek Muraszko, sołtys Mariusz Ignatjuk, st. chorąży sztabowy rezerwy Czesław Rzepka i młodszy chorąży rezerwy Jan Radgowski ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 37 w Ostródzie oraz opiekunowie uczniów, przedstawiciele mediów, rodziców i gminy.

Turniej został poprzedzony zbiórką pieniędzy w biorących udział w nim szkołach. W sumie zebrano 1020 zł 57 gr. Kwota ta zostanie wpłacona na konto Polskiej Akcji Humanitarnej wspierając kraje, w których toczą się aktualnie wojny. Taki był też zamysł całego wydarzenia, aby uzmysłowić dzieciom, że są na świecie państwa, w których nie ma pokoju, a trwa wojna. Dlatego też w pierwszej części turnieju trzyosobowe drużyny przygotowały krótkie prezentacje przedstawiające wybrany kraj.

Jako pierwsi opowiedzieli o Syrii uczniowie z Szyldaka. Ekipa z Brzydowa zaprezentowała Ukrainę. Przedstawiciele szkoły z Lipowa opowiedzieli o Sudanie. Dzieci ze Zwierzewa przedstawiły Nepal, z Samborowa Nigerię, a z Durąga – Jemen.

Po ocenie ich prezentacji rozpoczęła się sprawnościowa część turnieju, która dostarczyła wszystkim dużo emocji i sporo wrażeń. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale także inteligencją, sprawnością manualną i umiejętnością pracy w zespole.

Ostatecznie w Mikołajkowym Turnieju Sprawnościowym w SP w Durągu pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Samborowa. Poza wygraną liczyła się jednak najbardziej dla wszystkich dobra zabawa i wspólne spędzenie czasu.

Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Byli wśród nich m. in. Gmina Ostróda, Mariusz Ignatjuk, st. chorąży sztabowy rezerwy Czesław Rzepka, Państwo Matuszka i Wasiak. Nikt nie odszedł więc smutny i rozczarowany.

Imprezę poprowadziła i czuwała nad nią Teresa Pieczuro wychowawczyni i nauczycielka wychowania fizycznego ze szkoły w Durągu.

St. chorąży sztabowy rezerwy Czesław Rzepka przygotował wystawę pamiątek z Misji Pokojowych ONZ, w których brał udział. Zarówno młodsi jak i starsi z zaciekawieniem ją oglądali i słuchali kombatanckich wspomnień.