Inwestycje/Biznes

MIŁOMŁYN: PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ. UZDROWISKO CORAZ BLIŻEJ?

Wszystko wskazuje na to, że coraz bliżej do utworzenia w Miłomłynie uzdrowiska. Podpisano umowę na budowę ważnej inwestycji, która przybliża do tego celu.

REKLAMAW czwartek 10 grudnia, Burmistrz Miłomłyna Stanisław Siwkowski podpisał umowę na budowę tężni solankowej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 4 300 000 zł!

Przypomnijmy, że w maju 2020 roku Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wsparcie ze środków unijnych projektów, których celem jest budowa infrastruktury uzdrowiskowej. Dzięki temu możliwe stało się dofinansowanie projektu gminy Miłomłyn „Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną”, który wcześniej dotychczas znajdował się na liście rezerwowej.

REKLAMATeraz podpisano umowę na budowę. Koszt przedsięwzięcia to 4,3 mln zł, dofinansowanie – 3,6 mln zł.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa).

Foto: UMiG Miłomłyn