Inwestycje/Biznes

NOWE DROGI DOJAZDOWE W MAŁDYTACH

Gmina Małdyty otrzymała całość bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 739.000,00 zł w ramach programu pn: ”Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych” na doprowadzenie do należytego stanu technicznego dróg.

REKLAMA

Przedmiotem inwestycji była przebudowa trzech dróg gminnych: poprawa nawierzchni drogi gminnej ulicy Dębowej w Małdytach, w tym: formowanie i zagęszczenie nasypów piaskiem, montaż rur osłonowych, mechaniczne wykonanie koryta i warstwy odsączającej z piasku, ustawienie krawężników betonowych najazdowych, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem, podbudowy z mieszanki związanej cementem i nawierzchni z kostki betonowej. Kolejną inwestycją było ulepszenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Parkowej w Małdytach poprzez: rozebranie nawierzchni z mieszanek oraz kruszywa, montaż rur osłonowych, mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ustawienie krawężników betonowych najazdowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki betonowej, pobocze z kruszywa łamanego. Jako trzeci punkt zrobiono remont drogi gminnej ulicy Ostródzkiej w Małdytach polegający na przebudowie istniejącego przepustu, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego.
Gmina Małdyty systematycznie pozyskuje środki finansowe na realizację zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. O wykonaniu ambitnego planu inwestycyjnego na gminnych drogach zadecydowała aktywność samorządu w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych. Modernizacje i remonty dróg to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników poprzez polepszenie warunków dojazdów do posesji.

źródło i zdjęcia: Gmina Małdyty facebook