Inwestycje/Biznes

NOWE STAWKI OPŁAT NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH PRZY UL. SPOKOJNEJ I CHROBREGO W OSTRÓDZIE

22 lipca Burmistrz Miasta Ostróda wydał zarządzenie w sprawie: ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda.

REKLAMA

Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Ostróda:

1. Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat na cmentarzu przy ulicy Spokojnej:

1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 400,00zł
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 985,00zł
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 1500,00zł
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 2400,00zł
5) grób ziemny pojedynczy dla podopiecznych MOPS – 730,00zł
6) grób dla jednej urny (0,50mx0,50m) – 500,00zł
7) grób dla 2-4 urn (max.2,0mx1,0m) – 780,00zł
8) grób dla 5 i więcej urn (max.2,0mx1,0m) – 1050,00zł

2. Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat na cmentarzu przy ulicy Chrobrego:

1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 600,00zł
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 1475,00zł
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 2475,00zł
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 2700,00zł
5) grób dla jednej urny (0,50mx0,50m) – 900,00zł
6) grób dla 2-4 urn (max.2,0mx1,0m) – 1190,00zł
7) grób dla 5 i więcej urn (max.2,0mx1,0m) – 1450,00zł

3. Opłaty za miejsca pod groby murowane:

1) grób murowany dla jednej osoby – 2100,00zł
2) grób murowany dla dwóch osób – 3200,00zł
3) grób murowany dla trzech osób – 4800,00zł
4) nisza urnowa w kolumbarium (do 4 urn) – 4 500,00zł

4. Pozostałe opłaty związane z pochówkiem:

1) opłata za dochowanie trumny w istniejącym grobie ziemnym – 550,00zł
2) opłata za dochowanie urny do istniejącego grobu ziemnego, murowanego oraz
urnowego- 275,00zł
3) opłata za dochowanie kolejnej urny do niszy w kolumbarium – 420,00zł
4) opłata za dochowanie do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego szczątków po
ekshumacji – 240,00zł

5. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany – 1450,00zł

6. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób urnowy – 720,00zł

7. Opłaty za przedłużenie użytkowania grobu po 20 latach na następne 20 lat:

1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 300,00zł
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 600,00zł
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 960,00zł
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 1200,00zł

8. Groby murowane , zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne
okresy dwudziestoletnie.

9. Opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 20 lat:

1) dla jednej osoby – 2400,00zł
2) dla dwóch osób – 3100,00zł
3) dla trzech osób – 4200,00zł

10. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 10 lat wynosi
odpowiednio 50% opłat określonych w pkt.9.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia
rezerwacji miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 5 lat. Opłata za przedłużenie
rezerwacji miejsca grzebalnego na okres 5 lat wynosi odpowiednio 25% opłat określonych
w pkt. 9.

12. Do rezerwacji miejsca pod grób murowany z obowiązkiem wykonania pieczary przed
pochówkiem stosuje się opłaty określone w pkt.3. Rezerwacji można dokonać wyłącznie
w kwaterach przeznaczonych w planie cmentarza do wykonania grobów murowanych.

13. Pozostałe opłaty:

1) za zezwolenie na ustawienie pomnika na grobie:
a) osoby dorosłej bez względu na ilość pochowanych w nim osób – 210,00zł
b) dziecka do lat 6 – 120,00zł
c) dla urn ( 1-5 urn) – 180,00zł
d) dla urn ( powyżej 5 urn) – 240,00zł

2) za zezwolenie na wymianę istniejącego pomnika na nowy:
a) na grobie osoby dorosłej – 180,00zł
b) na grobie dziecka do lat 6 – 90,00zł

3) za zezwolenie na wjazd na cmentarz pojazdów:
a) samochodu osobowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 30,00zł,
b) samochodu osobowego z przyczepą w szczególnie uzasadnionych przypadkach –
50,00zł,
c) samochodu o ładowności do 3,5 t nie związanego z pogrzebem – 30,00zł,
d) wjazd, koparek, ciągników i innych pojazdów wolnobieżnych – 50,00zł,
e) pojazdy zakładów pogrzebowych (karawany) – opłata miesięczna(ryczałt) –
150,00zł,
f) jednorazowy wjazd pojazdu zakładu pogrzebowego (karawan) – 50,00zł.

4) za uzgodnienie warunków, wytyczenie miejsca pod bieżący pochówek oraz nadzór nad
wykopaniem grobu – 50,00zł

5) za nadzór nad ustawieniem nagrobka, remontem oraz wymianą – 50,00zł

6) za wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze zmianą dysponenta
grobu, przekształceniem miejsca grzebalnego – 20,00zł

7) za umożliwienie dokonania pochówku, prowadzenie prac kamieniarskich w soboty oraz
w dni ustawowo wolne od pracy – 360,00zł

13. Opłata za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej (rozpoczęta doba) – 90,00zł

14. Obowiązek uiszczania opłat za wjazd na cmentarze nie dotyczy pojazdów podmiotów
wykonujących prace zlecone przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie związane z utrzymaniem
i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi.

15. Opłaty zawarte w niniejszym Zarządzeniu uwzględniają podatek VAT

Nowe stawki obowiązują od 1 sierpnia 2020 roku