Ludzie

NOWY DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK PEDAGOGICZNYCH W OSTRÓDZIE

Joanna Pawłowska nie jest już dyrektorem Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Jak podaje Starostwo Powiatowe w uchwale z dnia 26. sierpnia odwołuje się dotychczasową dyrektor ze stanowiska, a akt prawny wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. 

REKLAMA

W tym samym dniu nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z Panią Joanna Pawłowską na podstawie porozumienia stron oraz na jej własny wniosek. W uchwale Zarząd Powiatu powierza obowiązki pełnienia funkcji dyrektora Monice Włodarczyk-Dudka na okres dziesięciu miesięcy.

Przy Zespole Placówek Pedagogicznych działają Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.

EM