Ludzie

OD 28 LUTEGO UCZNIOWE POJADĄ OSTRÓDZKĄ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ ZA DARMO

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  opublikowano dziś, 13 lutego  uchwałę ostródzkiej Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku, dotyczącą darmowych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Po 14 dniach uchwała wejdzie w życie, co oznacza, że od 28 lutego dzieci i młodzież szkolna będzie mogła jeździć za darmo komunikacją miejską w Ostródzie

REKLAMA

Uchwała była inicjatywą grupy radnych. Z darmowej komunikacji będą mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, bez względu na to czy mieszkają w Ostródzie czy poza terenem miasta.

Objęci bezpłatnym transportem  miejskim będą także dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół specjalnych oraz ich opiekunów. W zmianach uchwały ustalono jeszcze zwolnienie z opłat dla wszystkich dzieci w wieku do ukończenia 7. roku życia

Weryfikacja ucznia ma polegać na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczeniu z placówki oświatowo-wychowawczej.

Pełny tekst uchwały Rady Miejskiej