Inwestycje/Biznes

OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ NOWEGO ŻŁOBKA W OSTRÓDZIE

Miasto Ostróda ogłosiło przetarg na budowę żłobka w Ostródzie.

Reklama
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku żłobka w Ostródzie, w tym:
1) zamówienie podstawowe obejmuje budowę budynku żłobka i łącznika z budynkiem istniejącego przedszkola;
2) zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmuje:
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
b) wykonanie ogrodzenia;
c) budowę ciągów spacerowych;
d) budowę drogi p.poż; zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy.
Termin składania ofert – 24-08-2020
Termin otwarcia ofert – 24-08-2020
Jedynym kryterium wyboru jest cena.