Ludzie

OLAF MASZCZYK I SZYMON KRYSIAK Z BAŻYNIAKA LAUREATAMI ETAPU OKRĘGOWEGO OLIMPIADY

Olaf Maszczyk i Szymon Krysiak, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie zostali laureatami etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności!

REKLAMA

6 grudnia w Olsztynie odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności znacznie wykraczającej poza szkolne podstawy programowe z edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w  Ostródzie z sukcesem reprezentowali Olaf Maszczyk z klasy 2B i Szymon Krysiak z klasy 2A. Panowie zostali laureatami etapu okręgowego. Gratulujemy i życzymy sukcesów w ostatnim etapie centralnym!

Trzeci etap Olimpiady (zawody centralne ) odbędą się w Warszawie w dniach 20-21 marca 2020 r.

W Olimpiadzie tej uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Wioletta Ewartowska