Samorząd

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W CZASIE EPIDEMII ZMNIEJSZONA

Dobra wiadomość dla rodziców dzieci uczęszczających z miejskich żłobków w Ostródzie.

REKLAMA

Jak wszyscy wiemy, od dłuższego czasu z uwagi na obecną sytuacje miejskie żłobki są zamknięte. Wielu rodziców pytało się, co z opłatami za ten okres, który zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej musza wciąż ponosić, mimo, ze aktualnie dzieci do żłobków nie uczęszczają.

Na dzisiejszej sesji na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska zajęła się ta sprawą i przyjęła uchwałę dotycząca zmiany stawek w tym okresie.

W tekście uchwały możemy przeczytać, że stawka miesięczna za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Ostródzie wynosi w ryczałtowej opłacie 220 złotych za m-c. Jednocześnie w punkcie drugim czytamy:

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania działalności żłobka lub jego zamknięcia w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2, od 1 kwietnia 2020 r. ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 50% kwoty.

Oznacza to, że stawka została zmniejszona do 110 złotych od dnia 1 kwietnia i część opłaty będzie zwrócona rodzicom. To jednak nie wszystko.

Radni chcą pójść krok dalej i na wniosek radnego Waldemara Graczyka radni zapowiedzieli, że po zapoznaniu się konsekwencjami finansowymi i jeśli te na to pozwolą, zaproponują na następnej sesji, by stawka ta została obniżona do symbolicznej złotówki, także z datą 1 kwietnia.