Kultura

OPŁATY ZA ZWIERZĘTA ZAGUBIONE, ICH ZWROT I INNE W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W OSTRÓDZIE

W dniu 4 stycznia 2021 roku wydano zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda w sprawie opłat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2.

REKLAMAJak czytamy, ustala się następujące opłaty związane z pobytem zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2

Opłata za psa zagubionego oraz jego zwrot właścicielowi

REKLAMA • Wyłapanie i dowóz do schroniska – 150,00 zł
 • Za każdą dobę pobytu psa w schronisku do 15 dni – 20,00 zł
 • Za pobyt psa w schronisku powyżej 15 dni (pobiera się opłatę stałą, na którą składa się min. wyżywienie, opieka weterynaryjna (sterylizacja, kastracja, elektroniczne znakowanie) – 500,00 zł
 • Opłata za pozostawienie własnego psa w schronisku (w przypadku wolnego miejsca) – 500,00 zł
 • Koszty ewentualnego leczenia Wg faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami kosztów

Opłata za kota zagubionego oraz jego zwrot właścicielowi

 • Wyłapanie i dowóz do schroniska 150,00 zł
 • Za każdą dobę pobytu kota w schronisku do 15 dni 15,00 zł
 • Za pobyt kota w schronisku powyżej 15 dni (pobiera się opłatę stałą, na którą składa się min. wyżywienie, opieka weterynaryjna (sterylizacja, kastracja, elektroniczne znakowanie) – 350,00 zł
 • Opłata za pozostawienie własnego kota w schronisku (w przypadku wolnego miejsca) – 350,00 zł
 • Koszty ewentualnego leczenia Wg faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami kosztów

Opłaty związane z usługami hotelowymi dla psów

 • Opłata za jedną dobę pobytu psa rasy uznawanej za dużą lub psa dużego – 35,00 zł
 • Opłata za jedną dobę pobytu psa rasy uznawanej za średnią lub psa średnią – 30,00 zł
 • Opłata za jedną dobę pobytu psa rasy uznawanej za małą lub psa małego – 25,00 zł
 • Koszty ewentualnego leczenia Wg faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami kosztów

Opłaty związane z usługami hotelowymi dla kotów

 • Opłata za jedną dobę pobytu kota 20,00 zł
 • Koszty ewentualnego leczenia Wg faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami kosztów

Opłat za adopcję psów, kotów, szczeniąt i kociąt nie pobiera się od nowych właścicieli zwierząt. Za wpłaty dokonane w schronisku wydawane są pokwitowania. Wpłaty za usługi świadczone przez schronisko stanowią dochód Gminy Miejskiej Ostróda.

Opłaty za usługi obowiązują od dnia 01.01.2021 r. Straciło moc wcześniejsze zarządzenie z 2017 roku.