Samorząd

OSTRÓDA: PONAD 4 MLN. ZŁ. DOFINANSOWANIA W RAMACH INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Miasto Ostróda otrzymała dofinansowanie na kontynuację zrównoważonego transportu miejskiego w Ostródzie – etap II. Projekt został oceniony najwyżej i znalazł się na czele listy rankingowej.

REKLAMA

Wniosek o dofinansowanie złożony został w maju 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego.

Wartość projektu: 5 872 363,13 zł
Wydatki kwalifikowalne: 4 977 608,56 zł
Wartość dofinansowania: 4 031 365,17 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.12.2021 r.

Co zostanie zrobione w ramach projektu?

  • 2,49 km dróg rowerowych stanowiących łączniki istniejących ścieżek rowerowych
  • 5 wiat przystankowych (jeszcze w tym roku zrobionych zostanie pierwszych 30 szt. w ramach poprzedniego projektu)
  • 20 aktywnych przejść dla pieszych ostrzegających sygnałami świetlnymi o pieszym znajdującym się na przejściu (dodatkowe oświetlenie pionowe i w jezdni, tzw. kocie oczka + strefa hamowania)
  • 12 biletomatów autobusowych
  • 7 biletomatów wolnostojących
  • system umożliwiający sprzedaż biletów w formie elektronicznej, identyfikację podróżnego przy użyciu karty płatniczej lub karty miejskiej, prezentacja informacji o rozkładzie jazdy autobusów)
  • 198 szt. opraw oświetlenia ulicznego (energooszczędne LED)
  • 9 szt. czujników jakości powietrza ostrzegających mieszkańców o przekroczeniach norm

Źródło: Miasto Ostróda