Inwestycje/Biznes

OTWARTO “CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII” W ZSR IM. W. WITOSA W OSTRÓDZIE

W Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie otwarto zmodernizowane warsztaty praktycznej nauki w zawodzie mechatronik nazwane „Centrum Nowych Technologii”.

REKLAMA

Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się 27 listopada 2019 roku, a dokonali jej: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Matusiak – Dyrektor ZSR im. W. Witosa oraz Poseł na Sejm RP – Zbigniew Babalski. Przedsięwzięcie to rezultat realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.

Inwestycja umożliwi kształcenie zawodowe na kierunku technik mechatronik na najwyższym poziomie i na bazie aktualnie stosowanych rozwiązań. Zadanie zostało dofinansowane w ramach RPO Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020 kwotą 3 324 300 zł. Wkład własny z budżetu Powiatu Ostródzkiego wyniósł 1 292 566 zł, a całkowita wartość inwestycji to 4 616 866 zł. Realizacja projektu objęła swym zakresem przebudowę istniejących warsztatów i zakup specjalistycznego wyposażenia do siedmiu pracowni, tj.: elektrotechniki i elektroniki, pracowni PLC, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracowni CNC, hydrauliki, pneumatyki i pracowni komunikacji w j. obcym zawodowym.
Źródło: Adriana Faraś-Bąk
Foto: Marta Kopańko-Zalewska, ZSR w Ostródzie