Ludzie

PARLAMENTARZYŚCI Z OSTRÓDY – B. ORZECHOWSKA I Z. BABALSKI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

Dziś rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu IX kadencji. Jednym z punktów było ślubowanie nowo wybranych posłów i senatorów, także tych związanych z Ostródą.

Reklama
Najpierw w Sejmie ślubowanie złożył poseł Zbigniew Babalski (PIS), kilka godzin później to samo w Senacie uczyniła senator Bogusława Orzechowska (PIS).
Naszym parlamentarzystom życzymy owocnej pracy nie tylko dla kraju, ale także dla naszej małej, lokalnej ojczyzny.
Nowym marszałkiem Sejmu została wybrana Elżbieta Witek (PIS), zaś Marszałkiem Senatu Tadeusz Grodzki (KO)