Inwestycje/Biznes

PONOWNE OTWARCIE BASENU W OSTRÓDZIE NAJWCZEŚNIEJ 1 WRZEŚNIA

Ostródzki basen ruszy najwcześniej w pierwszy dzień nowego roku szkolnego czyli 1 września.

REKLAMAZastępca Burmistrza Miasta Ostróda Agnieszka Majewska-Pawełko poinformowała:

Basen możemy w każdej chwili otworzyć i będzie on funkcjonował. Czekamy na rozwój wypadków w naszym kraju, związanych z epidemią. Basen możemy otworzyć, ale podjęliśmy wcześniej decyzję, że do momentu wyklarowania się sytuacji przez wakacje basen będzie nieczynny. Na pewno chcemy go uruchomić – jeśli sytuacja się nie zmieni –  od 1 września.

Jednocześnie poinformowano o planowanych pracach remontowych

REKLAMAW związku z tym radni na wniosek Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego wprowadzili do budżetu zmianę w wysokości 100 tys. zł. na remont budynku basenu w Ostródzie w ramach wykonawstwa zastępczego. Zmianę argumentowano tym, że te pieniądze umożliwią “zabezpieczenie środków umożliwiających zlecenie wykonania prac budowlanych w zakresie usuwania niedoróbek i usterek budynku basenu jako wykonawstwo zastępcze. Powyższe jest niezbędne do zachowania właściwej pracy basenu”.

Wykonawca, który rozpoczął remont, a później umowa z nim została rozwiązana, uchyla się od napraw, mimo, że zakładane poprawki dotyczą zakresu prac wykonanych jeszcze przez tę firmę.

Odnosząc się do pożegnania z Microsystemem. W umowie są takie zapisy, że za roboty wykonane do dnia, w którym byli na basenie,  to oni ponoszą odpowiedzialność – powiedział Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego Łukasz Żarkiewicz. – Właśnie do tych robót się odnosimy. Prosimy firmę Microsystem, żeby usunęła usterki z zakresu swoich prac, a oni nie chcą tego zrobić. Wykazują spór finansowy, jak i wzajemne roszczenia i liczą na jakieś zbilansowanie. To wszystko potrwa, a państwo oczekujecie, ze basen już będzie w 100% sprawny i wszystko będzie działało. Niestety ja mam związane ręce, stąd  moja prośba o przelokowanie tych środków, by móc korzystać z obiektu. 

Jak podkreślił radny Marcin Punpur, firma Microsystem zeszła z placu budowy około półtora roku temu, a potem nastąpiła dłuższa około roczna przerwa, po której cała instalacja została uruchomiona.

Nie dziwię się tej firmie, że oni nie chcą teraz się pod tym podpisać, bo w trakcie trwania tej długiej przerwy mogło się wydarzyć dużo rzeczy, na które oni nie mieli wpływu – stwierdził radny. – To są konsekwencje pewnej decyzji. Ja korzystam z naszego basenu. Mam nadzieję, ze on zostanie szybko uruchomiony i kilka rzeczy zostanie tam poprawionych.

Tak więc na otwarcie basenu w trakcie wakacji nie mamy co liczyć. Czy uda się to 1 września?