Ludzie

STRAŻACY OCHOTNICY Z POWIATU OSTRÓDZKIEGO PODSUMOWALI ROK 2019

12 grudnia w Ostródzie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Na spotkanie zaproszeni zostali: Starosta Ostródzki,  Burmistrz Miasta Ostróda, Wójt Gminy Ostróda oraz inni samorządowcy z powiatu , Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz z zastępcą, dowództwo JRG Ostróda i Morąg, kierownicy komórek organizacyjnych ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOPZOSP RP dh Ryszard Harasim, który złożył sprawozdanie z działalności związku w roku 2019. Bieżący rok okazał się bardzo dobry dla strażaków ochotników naszego powiatu pod względem doposażenia jednostek. Aż do pięciu jednostek trafiły samochody specjalne i ratowniczo-gaśnicze, z tego trzy fabrycznie nowe. Ponadto niemal każda jednostka OSP w powiecie otrzymała inny sprzęt ratowniczy. W bieżącym roku wykonano również wiele remontów i modernizacji remiz strażackich. Między innymi rozbudowano remizę OSP Stare Jabłonki i Samborowo, a w Kalniku wykonano remont pomieszczeń socjalnych.

W roku 2019 odbyły się również powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP. Pierwszy raz w historii powiatu ostródzkiego zawodnicy startowali na nawierzchni tartanowej. Zawody odbyły się we wrześniu na stadionie lekkoatletycznym w Ostródzie.

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego, są ochotnicze straże pożarne. Ponadto, przedstawił sprawy bieżące i plany na rok 2020.

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański