Samorząd

POWIAT OSTRÓDZKI ZWYCIĘZCĄ OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2019

Zwycięstwo i honorowy tytuł Dobrego Polskiego Samorządu za rok 2019 przypadło powiatowi ostródzkiemu. Zwycięstwo to zostało przyznane przez jury konkursu w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców.

Reklama

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.Jury wydaje opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Ranking ten trwa cały rok i jest na bieżąco aktualizowany przez ekspertów w trybie on-line.

Lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”, który w tym roku przypadł powiatowi ostródzkiemu! Zaraz za nim na drugim i trzecim miejscu znalazły się powiaty: Kędzierzyńsko-Kozielski i Tomaszowski z województwa Lubelskiego.

Laureatów oczywiście było wielu, w zależności na kategorie, w których były gminy i powiaty oceniane, czyli: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

źródło: www.zpp.pl