Ludzie

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

19 czerwca to najbardziej oczekiwany przez wszystkich uczniów dzień roku szkolnego
– uroczyste zakończenie zajęć szkolnych i początek upragnionych wakacji!!!

REKLAMA

W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie uroczystość Powiatowego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się o godz. 11:00 . Dyrektor szkoły powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość, następnie głos zabrał Starosta Ostródzki pan Andrzej Wiczkowski.
Podczas uroczystości najlepsi i najaktywniejsi uczniowie odebra
li zasłużone laury.

Jako pierwszy wręczył pan Starosta nagrody Primus Inter Pares „Pierwszy wśród równych sobie” jest to najwyższe wyróżnienie Starosty Ostródzkiego nadane najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego, nominowanym przez dyrektora szkoły.

Oprócz najwyższych wyników w nauce w ocenie kandydatów do miana „najlepszych wśród równych” brano pod uwagę ich sukcesy w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych, naukowych, zawodowych oraz sportowym. Dodatkowymi kryteriami była min. aktywność, wzorowe zachowanie oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z rąk dyrektora szkoły pana Dariusza Bujaka oraz wychowawców klas, świadectwa
z wyróżnieniem, nagrody pieniężne i książkowe odebrali uczniowie, którzy wypracowali średnią ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. Następnie do gratulacji zaproszeni zostali posiadacze świadectw z wyróżnieniem, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i powyżej zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. I choć nie było to łatwe, w tym roku paski zaczerwieniły się aż na 35 świadectwach.

Najwyższą średnią ocen – 4,36 mogła pochwalić się klasa II A a najlepszą frekwencją

klasa I C – 92,03 %.
Uroczystość stała się również okazją do nagrodzenia za wzorową frekwencję, udział
w konkursach przedmiotowych , pracę na rzecz klasy i szkoły.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

Drodzy uczniowie !

Przed Wami dwa miesiące odpoczynku i zabawy, pełne niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Po wielu miesiącach nauki i wytężonej pracy należy Wam się wytchnienie.

Pamiętajcie jednak, że podczas wypoczynku, chociaż możecie zapomnieć o nauce i innych obowiązkach szkolnych, nie możecie zapomnieć o Waszym bezpieczeństwie. To Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze!

Życzymy Wam z całego serca beztroskiej zabawy, niezapomnianych przeżyć, nowych przyjaźni i powrotu do szkoły w pełni uśmiechu oraz energii do pracy w nowym roku szkolnym – do zobaczenia we wrześniu!!!

Jolanta Demczuk

Autor zdjęć i tekst: Jolanta Demczuk pedagog szkolny Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie