Inwestycje/Biznes

POWSTANIE NOWY ŻŁOBEK MIEJSKI PRZY UL. KOPERNIKA W OSTRÓDZIE?

Gmina Miejska Ostróda, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka miejskiego w Ostródzie. Lokalizacja budynku przewidziana jest przy ulicy Mikołaja Kopernika, przy istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 4.

Reklama

Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) wszystkich branż;
2) pełnienie nadzoru autorskiego.

W zakresie zamówienia przewidziane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji do powstania budynku składającego się z następujących pomieszczeń:

 • sala A  na 16 dzieci
 • sala B  na 16 dzieci
 • sala C  na 16 dzieci
 • sala D  na 16 dzieci
 • łazienki, miejsce do przechowywania łóżeczek, pościeli
 • szatnia
 • wózkowania
 • gabinet pielęgniarki
 • sala integracji sensorycznej
 • wewnętrzna sala zabaw: basen z podświetlanymi piłeczkami
 • magiczny dywan (projektor na suficie + podłoga), pomieszczenie powinno być zaciemnione
 • miejsce dla urządzeń sanitarno-technicznych: pralka automatyczna, suszarka automatyczna, mopy, odkurzacze itp.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy, a kryterium wyboru oferty w całości będzie oparte na cenie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pokój 119.
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2019 r. o godz. 08.00