Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU – KONCERT KOMBI I ODDZIAŁU ZAMKNIĘTEGO W OSTRÓDZKIM AMFITEATRZE

I. Informacje ogólne.

REKLAMA

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Nasz Głos Ostróda.
1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na Facebook’u.
1.3. Osoba, która wygra, powinna w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników powinna skontaktować się z portalem Nasz Głos Ostróda w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.
1.4. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem Nasz Głos Ostróda organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu
2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 13.07.2020 r. o godzinie 20:00 i kończy w dniu 15.07.2020 o godzinie 20:00.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem (będzie nam miło)
  • polubienie postu konkursowego
  • polubienie portalu Nasz Głos Ostróda na Facebook’u (będzie nam miło)

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.
2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia laureatów konkursu i opublikowanie laureatów pod postem konkursowym oraz przekazania wygranej zwycięzcom.

III Nagrody i zasady ich przyznawania
3.1 Nagrodami w konkursie są dwa podwójne zaproszenia na Koncert zespołów Kombi i Oddziału Zamkniętego, który odbędzie się w sobotę, 18.07.2020 roku o godz. 20:00 w ostródzkim amfiteatrze.

3.2. Nagrody zostaną przyznane dwóm osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie. Każda z tych osób otrzyma 1 podwójne zaproszenie.
3.3. Jury w składzie redaktora naczelnego portalu Nasz Głos Ostróda dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.
3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, po godzinie 20:00.
3.5. Nazwisko osób, które wygrają zostanie opublikowane w terminie określonym w pkt. 3.4. pod postem konkursowym.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.