Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU I FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW W OSTRÓDZIE

REKLAMA

Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Nasz Głos Ostróda.
1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na Facebook’u.
1.3. Osoby, które wygrają powinny skontaktować się z portalem Nasz Głos Ostróda w celu ustalenia warunków odbioru nagród.
1.4. W przypadku, gdy laureaci nie nawiążą kontaktu z portalem Nasz Głos Ostróda w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu
2.1. Konkurs zaczyna się w poniedziałek, 14.10.2019 r. o godzinie 19:30, a kończy w czwartek 17.10.2019 o godzinie 20:00.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem (będzie nam miło)
  • polubienie postu konkursowego
  • polubienie portalu Nasz Głos Ostróda na Facebook’u (będzie nam miło)

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.
2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia laureatów konkursu i opublikowanie laureatów pod postem konkursowym oraz przekazania wygranej zwycięzcom.

III Nagrody i zasady ich przyznawania
3.1 Nagrodami w konkursie są 2 podwójne bony, które otrzymają dwie osoby, na dowolnie wybrane danie w food truckach, które będą brały udział w I Festiwalu Smaków Food Trucków w Ostródzie (19-20 października 2019 r.).

3.2. Nagrody zostaną przyznane 2 osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie. Każda z wytypowanych osób otrzyma dwa bony. Odbiór nagrody możliwy będzie w trakcie trwania I Festiwalu Smaków Food Trucków w Ostródzie w sobotę i niedzielę (19-20 października) w godzinach: 14:30-14:50 i 17:00-17:20 w namiocie organizatora. Przy wydawaniu bonu trzeba będzie podać nazwę wybranego food trucka oraz okazać dokument tożsamości. Może się zdarzyć, że ze względu na ograniczoną ilość, bon zostanie wydany do innego food trucka.

3.3. Jury w składzie redaktora naczelnego portalu Nasz Głos Ostróda dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.
3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, po godzinie 20:00.
3.5. Nazwiska osób, które wygrają zostaną opublikowane w terminie określonym w pkt. 3.4. w komentarzu pod postem konkursowym.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

REKLAMA