Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU: WYGRAJ PYSZNE PĄCZKI Z KRAINY PĄCZKA W OSTRÓDZIE

REKLAMA

Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Nasz Głos Ostróda.
1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na Facebook’u.
1.3. Osoba, która wygra powinna skontaktować się z portalem Nasz Głos Ostróda w celu ustalenia warunków odbioru nagrody w przeciągu 24 godzin od zakończenia konkursu.
1.4. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem Nasz Głos Ostróda organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu
2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 02.12.2019 r. o godzinie 20:00 i kończy w dniu 08.12.2019 o godzinie 20:00.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem (będzie nam miło)
  • polubienie postu konkursowego
  • polubienie portalu Nasz Głos Ostróda na Facebook’u (będzie nam miło)
  • polubienie strony Kraina Pączka na Facebook’u (będzie nam miło)

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.
2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia laureatów konkursu i opublikowanie laureatów pod postem konkursowym oraz przekazania wygranej zwycięzcom.

III Nagrody i zasady ich przyznawania
3.1 Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów po 4 duże pączki w dowolnych smakach, ale dostępnych w aktualnej ofercie pączkarni Kraina Pączka w Ostródzie, która znajduje się na ul. Mickiewicza 8\16.

3.2. Nagrody zostaną przyznane 5 osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie.
3.3. Jury w składzie redaktora naczelnego portalu Nasz Głos Ostróda dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.
3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, po godzinie 20:00.
3.5. Nazwiska osób, które wygrają zostaną opublikowane w terminie określonym w pkt. 3.4. pod postem konkursowym.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

REKLAMA