Ludzie

SĄ NOWE NASADZENIA DRZEW NA PL. TYSIĄCLECIA, KONIECZNA BĘDZIE TEŻ WYCINKA STARYCH

Dziś informowaliśmy Was o nasadzeniach nowych drzew na Placu Tysiąclecia w Ostródzie. Możecie o tym przeczytać tutaj.

REKLAMA

Jednocześnie jak informuje Miasto Ostróda na swoim fanpagu, mimo, że drzewa są ważnym elementem krajobrazu miasta, nie mogą jednak stanowić zagrożenia dla jego mieszkańców.

Jak możemy przeczytać na fanpagu Miasta Ostróda:

Do końca roku 2019 zmuszeni jesteśmy do usunięcia właśnie takich egzemplarzy. Będą to:

Na placu 1000-lecia:

– trzy głogi – są przerośnięte i nieestetyczne, nadają się do wymiany pokoleniowej lub gatunkowej
– dwa świerki i cztery żywotniki (na prośbę mieszkańców) rosnące w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, powodują znaczne zaciemnienie pomieszczeń mieszkalnych, posiadają niesymetryczne korony, mogą stanowić zagrożenie dla życia i mienia użytkowników drogi.

Na Bulwarze Europejskim:

– obrębie placu zabaw 12 drzew (brzoza, lipa, klon, jarząb, jodła, świerk), które są w bardzo złym stanie zdrowotnym, obumarłe lub częściowo suche, z silnym posuszem gałęzi, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia
– przy amfiteatrze pięć leszczyn tureckich, które tworzą kępę drzew z jednego pnia, są posadowione w sąsiedztwie chodnika
– przy pomniku T. Kościuszki jedna lipa, która jest całkowicie sucha, bez śladów ulistnienia z odchodzącą od pnia korą.

Decyzje o usunięciu ww. drzew wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, a w przypadku nasadzeń koło amfiteatru – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

W ramach nasadzeń rekompensacyjnych, w obrębie Placu 1000-lecia, zostanie nasadzonych 20 drzew liściastych