Ludzie

SĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE ZNOSI ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE DO 31 MARCA!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARs -Co V-2 Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostródzie wydał specjalne zarządzenie.

Reklama

Na jego podstawie nastąpi zniesienie rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie w dniach 13-31 marca z możliwościa przedłużenia na kolejny okres z wyjątkiem spraw pilnych. Wszyscy uczestnicy zaplanowanych rozpraw zostaną o ich zniesieniu poinformowani.

Dodatkowo m.in. Sąd będzie doręczał uczestnikom rozpraw pouczenia o konieczności telefonicznego informowania sądu o ewentualnej kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zarażenia bądź kontakcie z osobą chorą, co będzie dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności.

W miarę możliwości pracownicy sądu będą przechodzić na prace zdalną, ograniczone zostaną też spotkania na terenie sądu.

Z pełnym tekstem zarządzenia możecie zapoznać się poniżej:

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie