Samorząd

AUTOBUSY NA RAZIE NIE WYJADĄ – RADA MIASTA JEDNAK NIE POMOGŁA GMINIE

REKLAMA

Bardzo dziwny przebieg wydarzeń ma sytuacja związana z komunikacją miejską na terenie gminy.

Po ostatnich zawirowaniach, dziś, w trakcie kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, głosowany był wniosek Burmistrza Zbigniewa Michalaka o dofinansowanie gminy wiejskiej w kwocie ponad 60 tys zł. Kwota ta pozwoliłaby autobusom jeździć również do gminy do końca roku.

Zależy mi przede wszystkim na tym, by mieszkańcy mieli koniec niedogodności i by żyło im się łatwiej. Skoro wójt nie potrafi, może, nie chce sobie z tym zadaniem poradzić, ja jestem gotów – oczywiście za zgodą Rady Miasta – dać mu dodatkowy czas na przygotowanie się do tego – argumentował w rozmowie z nami burmistrz.

Tymczasem… Rada Miasta, która ostatnio wzywała burmistrza do podpisania porozumienia z gminą, nie wyraziła zgody na pomoc gminie wiejskiej Ostróda!

Wśród podawanych argumentów przebijał się ten, że skoro Wójt chce pomocy, powinien wystąpić do miasta z prośbą, a tego na piśmie nie uczynił.

Decyzja Rady Miasta z punktu widzenia mieszkańców wydaje się być słuszna. Ostródzianie nie powinni dokładać do tego co leży w obowiązkach Gminy (Wiejskiej) Ostróda. Choć w trakcie sesji padła deklaracja, że mając wniosek Wójta Bugusława Fijasa wraz z uzasadnieniem, rada nie wyklucza powrotu do dyskusji, to nie można zapominać, że również Wójt Bogusław Fijas oraz Rada Gminy mogą zgodzić się na ponoszenie zwiększonych kosztów. Póki co na dzisiejszej sesji gminni radni zarezerwowali w budżecie tylko 5 zł na każdy wozokilometr.

Co dalej? Zobaczymy w najbliższych dniach. Jak deklarował dzisiaj Burmistrz Zbigniew Michalak -„Żegluga” jest przygotowana do tego, aby autobusy nawet jutro wyjechały na trasy.

Do sprawy wrócimy.

REKLAMA