Samorząd

JUŻ NIEDŁUGO KOSZE WRÓCĄ NA DROGI POWIATOWE W OSTRÓDZIE? JEST PROPOZYCJA UGODY

Jest szansa, że “kryzys śmieciowy” na ulicach Ostródy zarządzanych przez powiat zostanie rozwiązany. Do Urzędu Miasta wpłynęła ze strony starostwa propozycja ugody. Starostwo chce powrócić do tego, by kosze należące do miasta mogły stać na drogach należących do powiatu.

W grudniu ubiegłego roku skończyła się umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a Gminą Miejską Ostróda dotyczącą utrzymania dróg należących do powiatu. W pierwszych dniach stycznia powiat nakazał miastu, będącemu właścicielem koszy i chcącemu je pozostawić, usunięcie ich z dróg należących do powiatu.

Śmieciowy pat trwa od dwóch tygodni. Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Dziś Starostwo wycofało się ze swoje wcześniejszej decyzji i  wystosowało do władz miasta pismo z informacją, że kosze mogą wrócić na teren dróg powiatowych oraz że powiat pokryje koszty ich opróżniania.

Jak pisze m.in. Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski w piśmie do Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka:

Wyrażam zgodę na rozstawienie miejskich koszy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Miasta Ostróda. Zarząd Dróg Powiatowych nie będzie pobierał żadnych opłata za zajęcie pasa drogowego, a samorząd Miasta Ostróda nie będzie pobierał opłata za dzierżawę tych koszy.

Jednocześnie informuję, ze obowiązek opróżnienia koszy będzie spoczywał na właścicielu drogi (powiatu – przyp. red.)

Z uwagi na trudną sytuację proszę o rozstawienie koszy do 27 stycznia. 

Jak możemy dalej przeczytać, brak odpowiedzi bądź odpowiedź negatywna spowoduje nieważność propozycji, a Zarząd Dróg Powiatowych zakupi własne kosze i rozstawi je w ciągu dróg powiatowych.

Zapytany przez nas o tę propozycję Starosty Burmistrz Zbigniew Michalak powiedział:

Oczywiście, ze przystaniemy na propozycje starostwa. To było niepotrzebne zamieszanie. Władze starostwa od razu mogły przystąpić do rozmów. My oczywiście kosze udostępnimy, tylko Zarząd Dróg Powiatowych musi je przywieźć i ustawić. Myślę, ze ten problem możemy uważać za rozwiązany.

Wydaje się więc, że kłopot zostanie rozwiązany i mieszkańcy przestaną skarżyć się na brak śmietników na wielu ulicach w Ostródzie.

Pismo Starosty Andrzeja Wiczkowskiego do Burmistrza Zbigniewa Michalaka

REKLAMA