Samorząd

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE “POLSKIEJ GÓRKI” ORAZ INFRASTRUKTURY FESTIWALOWEJ

REKLAMA

Jak informuje Miasto Ostróda, za tydzień, tj. od 25 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne w dwóch obszarach:

1/ KONSULTACJE SPOŁECZNE – POLSKA GÓRKA

Informujemy, że w terminie od 25.02.2020 r. do 31.10.2020 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza “Polska Górka”.

Konsultacje będą realizowane przy wykorzystaniu następujących form:

a) spotkania konsultacyjne – minimum 3;

b) warsztaty konsultacyjne – minimum 1

c) badanie ankietowe w formie pisemnej i on-line;

Konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców Ostródy oraz obejmują swoim obszarem całą Gminę Miejską Ostróda. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Miasta Ostróda i będą przeprowadzane przez urzędników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

2/ KONSULTACJE SPOŁECZNE – INFRASTRUKTURA FESTIWALOWA

Informujemy, że w terminie od 25.02.2020 r. do 17.03.2020 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji plenerowej inwestycji festiwalowej z wykorzystaniem następujących form:

a) zbieranie opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną;

b) minimum jedno publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami;

c) badanie ankietowe w formie pisemnej i on-line;

d) panel obywatelski.

Konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców Ostródy oraz obejmują swoim obszarem całą Gminę Miejską Ostróda. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Miasta Ostróda i będą przeprowadzane przez urzędników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

O szczegółach i terminach spotkań Miasto będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem – min. 7 dni wcześniej.

Już dziś zapraszamy do aktywnego włączenia się i udziału w konsultacjach.

REKLAMA