Samorząd

OD JUTRA NA DROGI POWIATOWE ZACZNĄ WRACAĆ KOSZE NA ŚMIECI!

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że już od jutra na drogi powiatowe w Ostródzie wrócą kosze na śmieci.

Dziś na posiedzeniu Zarządu Powiatu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, została podjęta decyzja o podpisaniu aneksu z Gminą Miejską Ostróda w sprawie użyczenia koszy ulicznych w pasach powiatowych dróg publicznych położonych na terenie miasta Ostróda.

Zgodnie z umową kosze zostaną oddane do użytkowania najpóźniej do dnia 14. lutego, ale już od jutra rozpocznie się proces ich stawiania.

Tym sposobem Gmina Miejska Ostróda przekazała w użytkowanie powiatowi Ostródzkiemu kosze uliczne w pasach powiatowych dróg publicznych, położonych na terenie miasta Ostróda. Wszystko wskazuje na to, że sprawa ta znajdzie pozytywne zakończenie i w końcu zobaczymy przy drogach zarządzanych przez powiat miejsca, w których możemy pozbyć się drobnych śmieci.

Przypomnijmy, ze kosze zostały usunięte, ponieważ wcześniej Powiat nie wyrażał zgody na ich dalsze pozostawienie na drogach powiatowych, którymi od 1 stycznia 2020 roku opiekuje się Zarząd Dróg Powiatowych. Dlatego Miasto zmuszone było do ich usunięcia z tych dróg. Teraz Starosta wycofał się ze swojej wcześniejszej decyzji i w związku z trudną sytuacją zaproponował ugodę, na którą zgodziło się Miasto.

Oto treść ugody: Umowa użyczenia koszy ulicznych

Poniżej dwa pisma, Starosty do Burmistrza i Burmistrza do Starosty, które doprowadziły do powrotu śmietników na ulice.

Pismo Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego do Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka z dnia 22 stycznia 2020 roku

Pismo Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka do Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

REKLAMA