Samorząd

NACZELNIK WOJCIECH SPITTAL ODWOŁANY

REKLAMA

Wojciech Spittal przestał pełnić funkcję naczelnika Wydziału Inwestycji w ostródzkim Urzędzie Miejskim. Z dniem dzisiejszym jego obowiązki przejął dotychczasowy pracownik wydziału inspektor Maciej Zarożny.

Jak udało nam się ustalić, powodem odwołania Wojciecha Spittala ze stanowiska są ujawnione przez media nieprawidłowości związane z remontem hali dawnego MOS przy ul. Piłsudskiego. Mimo, że prace zostały już odebrane, okazało się, że hala posiada wiele niedoróbek.

Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak już wcześniej podkreślał, że będzie wymagał od podległych mu pracowników właściwego wykonywania swojej pracy. Tymczasem skala niedoróbek ujawnionych po odebranym już remoncie hali wskazuje na to, że prace nie były właściwie nadzorowane.

Odwołując dotychczasowego naczelnika Burmistrz potwierdził, że nie ma przyzwolenia na niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków służbowych, a właściwe dopilnowanie przez naczelnika Wydziału Inwestycji niewątpliwie do takich należało.

Mimo, że od dziś Wojciech Spittal nie pełni już funkcji naczelnika wydziału, nadal pozostaje pracownikiem Urzędu Miasta.

Jednocześnie wykonawca remontu został 3 dnia na usunięcie wszystkich usterek i doprowadzenie hali do oczekiwanego po remoncie wyglądu.

REKLAMA