Samorząd

Obchody XX-lecia Samorządu Powiatowego w Ostródzie

REKLAMA

5 lipca 2019 roku na ostródzkim zamku odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Okazją do świętowania było upływające w bieżącym roku 20-lecie powiatowego samorządu w Ostródzie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli, zaprzyjaźnionych partnerskich jednostek z zagranicy. Swoją obecnością zaszczycili Ostródę samorządowcy z Rejonu Wileńskiego na Litwie, Województwa Usteckiego w Czechach oraz Regionu Nadwirniańskiego na Ukrainie.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Zaraz po tym Przewodniczącą Rady Powiatu Beata Mazur rozpoczęła obrady od przywitania zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski. W swoim wystąpieniu przypomniał:

– Powiaty zostały powołane do życia ustawą z czerwca 1998 roku. Od 1 stycznia 1999 roku prawo to weszło w życie. Od tego momentu datujemy powstanie samorządu powiatowego w Polsce po II wojnie światowej (…) i z tego powodu obchodzimy jubileusz samorządu powiatowego. To jakże ważne i donośne święto jest okazją do podziękowań dla mieszkańców za zaufanie i życzliwość samorządowcom i pracownikom.

– Dziękuję radnym powiatowym minionych kadencji, a także obecnej za obywatelskie zaangażowanie i ofiarną samorządową służbę – dodał Wiczkowski.

Starosta podziękował również partnerskim samorządom spoza naszego kraju, zwracając uwagę na przyjacielskie kontakty, dzięki którym, jak się wyraził: – Realizujemy samorządową misję w wymiarze międzynarodowym. Cenimy sobie 10-letnią współpracę z samorządem Rejonu Wileńskiego na Litwie. Ośmioletnią z ukraińskim Regionem Nadwirniańskim oraz 5-letnią z czeskim Województwem Usti nad Łabą.

Po słowach skierowanych do zagranicznych gości starosta zwrócił się do radnych oraz pracowników starostwa mówiąc: – W związku z jubileuszem składam wszystkim najlepsze życzenia, osiągnięcie celów zarówno tych, które pragniecie zrealizować jako samorządowcy, ale i tych, które są waszymi najskrytszymi marzeniami w życiu prywatnym i osobistym.

Kolejnym prelegentem był Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie samorządu dla całego regionu: – Powiatowy samorząd ma ogromne znaczenie dla konsolidacji i współpracy. Powiat ostródzki ma w tym szczególną rolę. To się dzieje w powiecie ostródzkim.

W dalszej części swojej wypowiedzi marszałek podkreślał znaczenie absorbcji środków z Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój powiatu ostródzkiego: – Przy tym święcie należy pokazać kierunek. I on jest jeden! Mamy 67% kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Około 30% certyfikacji i płatności to w sumie daje kwotę blisko 5 mld złotych I 3 tys. podpisanych umów. Ale te 30% (niewykorzystanych środków z RPO – przyp. red.) to też niemało, mając w perspektywie jeszcze 2 lata na sfinalizowanie. Życzę sobie jak i państwu abyśmy te pieniądze dla regionu wykorzystali.

– Dziękuję wszystkim samorządowcom, sam byłem radnym pierwszej kadencji. Wszystkim koleżankom, kolegom, starostom, przewodniczącym rady jak też pracownikom wszystkich struktur samorządowych. Dziękuję wam za współpracę. Region jest tak silny, jak współpracuje, z gminami, powiatami i społeczeństwem – zakończył marszałek województwa.

W imieniu delegacji litewskiej głos zabrał Bogdan Mankiewicz przedstawiciel samorządu rejonu wileńskiego. – Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w obchodach 20-lecia powiatu ostródzkiego – powiedział Mankiewicz. W dalszej części odczytał list gratulacyjny Pani Marii Rekść – Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, w którym to znalazły się między innymi takie słowa: “Najserdeczniejsze wyrazy uznania za ścisłą współpracę. Podziękowania za to co państwo dajecie rodakom na ziemi wileńskiej. (..) Dzięki waszemu zaangażowaniu nasza młodzież miała niejednokrotnie okazję do zaprzyjaźnienia się z rówieśnikami, poznania kultury i gościnności Ostródzian”.

W podobnym tonie, dziękując za owocną współpracę wypowiedział się kolejny gość Oldřich Bubeníček przewodniczący delegacji czeskiej i jednocześnie Hetman Województwa Usteckiego. Określając czas, od momentu podpisania umowy współpracy z poprzednim starostą – Włodzimierzem (Brodiukiem – przyp. red) do chwili obecnej jako: – Dobrze wykorzystany i pożyteczny dla obu stron.

W imieniu gości z Ukrainy głos zabrał Iwan Hurmak – Głowa Nadwirniańskiej Rady Rejonowej. W swoich słowach opisywał zmiany, które zaszły w Polsce i Ostródzie za wzór dla mieszkańców i samorządowców regionu nadwirniańskiego jak i całej Ukrainy w drodze do zjednoczonej – wraz z Ukrainą – Europy. Nie zabrakło podziękowań i życzeń dalszych sukcesów dla Powiatu Ostródzkiego jak i na polu wzajemnej współpracy.

Po wystąpieniach gości głos zabrał wiceprzewodniczący rady powiatu ostródzkiego – Waldemar Gazda, który odczytał rezolucję rady dotyczącą woli dalszego podtrzymania i zintensyfikowania współpracy pomiędzy powiatem ostródzkim, a partnerskimi samorządami. Po przyjęciu przez aklamację treści rezolucji obrady zakończyły się.

Po sesji, uczestnicy wysluchali koncertu kwartetu smyczkowego z Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z www.powiat.ostroda.pl

Podziel się trescią ze znajomymi

REKLAMA