Samorząd

OD DZIŚ DZIECI I UCZNIOWIE JEŻDŻĄ ZA DARMO OSTRÓDZKĄ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Od dziś dzieci i uczniowie jeżdżą autobusami ostródzkiej komunikacji miejskiej za darmo! 

Przypomnijmy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  opublikowano 13 lutego  uchwałę ostródzkiej Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku, dotyczącą darmowych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Po 14 dniach uchwała weszła w życie, co oznacza, że od dziś dzieci i młodzież szkolna jeździ za darmo komunikacją miejską w Ostródzie.

Z darmowej komunikacji mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, bez względu na to czy mieszkają w Ostródzie czy poza terenem miasta.

Objęci bezpłatnym transportem  miejskim są także dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół specjalnych oraz ich opiekunowie. Z opłat zwolniono też wszystkie dzieci w wieku do ukończenia 7. roku życia.

Weryfikacja ucznia dokonywana jest  na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia z placówki oświatowo-wychowawczej.

Jak możemy przeczytać na fanpagu Miasta Ostroda:

Wystarczy mieć przy sobie legitymację szkolną (dotyczy zarówno szkół podstawowych, jak również szkół średnich), nieistotne jest przy tym miejsce zamieszkania. Z opłaty za przejazd zwolnione są również dzieci poniżej 7 roku życia, a także uczniowie szkół specjalnych oraz ich opiekunowie. Korzystajcie dla swojej wygody, dla środowiska, dla poprawy ruchu samochodowego w mieście.

Pełny tekst uchwały Rady Miejskiej

REKLAMA