Samorząd

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – WAŻNE INFORMACJE

REKLAMA

Na stronie Miasta Ostróda ukazała się informacja na temat segregacji odpadów komunalnych. Ma to oczywiście związek z nową Ustawą i wchodzącymi od 1 czerwca podwyżkami cen za wywóz odpadów.

Poniżej informacja Miasta Ostróda dotyczaca segregacji odpadów.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 czerwca 2020r. na terenie miasta Ostróda obowiązku segregacji odpadów komunalnych, zachęcamy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne do zawierania umów dzierżawy gruntów pod miejsca gromadzenia odpadów oraz budowy zamykanych wiat na kontenery, w celu skutecznego przygotowania nieruchomości do zasad nowego systemu i prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Ponadto miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane.

Dzierżawa miejsca pod kontenery na odpady komunalne i postawienie na nim wiaty pomoże mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych, jak również innym podmiotom wytwarzającym odpady komunalne na terenie miasta Ostróda w utrzymaniu w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z opłatą podwyższoną.

REKLAMA