Samorząd

SPRZECIW BURMISTRZA OSTRÓDY ODRZUCONY – STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI BEZ ZMIAN

REKLAMA

Dziś 19 lutego odbyło się posiedzenie Walne Zgromadzenia Związku Gmin w związku ze złożonym przez Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka sprzeciwem w sprawie uchwalenia na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 roku nowych stawek za wywóz śmieci.

Przypomnijmy, że Burmistrz Ostródy prosił o ponowne przeanalizowanie wysokości stawek dla mieszkańców Miasta Ostróda.

Sprzeciw do uchwały został uznany za niezasadny przez większość członków Zgromadzenia stosunkiem 26 głosów za odrzuceniem sprzeciwu, 5 za przyjęciem i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Oznacza to, że od 1 czerwca 2020 roku wszyscy zapłacimy 22 złote za odpady niesegregowane oraz stawka karna 44 złote za śmieci niesegregowane od osoby.

REKLAMA