Samorząd

SPRZECIW BURMISTRZA OSTRÓDY W SPRAWIE UCHWAŁY ZWIĄZKU GMIN “CZYSTE ŚRODOWISKO”

REKLAMA

Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak złożył sprzeciw do uchwalonej w zeszły piątek uchwały  Związku Gmin “Czyste Środowisko” drastycznie podwyższającej od 1 czerwca ceny wywozu śmieci.

Jak możemy przeczytać na fanpagu miasta:

Informujemy, że Burmistrz Miasta Ostróda złożył sprzeciw do uchwały Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego “Czyste Środowisko”, wnosząc o ponowne przeanalizowanie wysokości przyjętych uchwałą opłat i zróżnicowanie stawki dla Gminy Miejskiej Ostróda uwzględniając czynniki takie jak:
1/ mniejsze koszty obsługi administracyjnej spółdzielni i wspólnot;
2/ możliwość zastosowania zwolnienia z całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób korzystających z pomocy społecznej, rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, co umożliwia ustawa o utrzymaniu czystości i porządku;
3/ uwzględnienie znacznie niższych kosztów transportu śmieci ze względu na małą odległość Ostródy od wysypiska w porównaniu z innymi miejscowościami.

Źródło: Miasto Ostróda

REKLAMA