Samorząd

SZPITAL KONTRA BRODIUK – SĄD OKRĘGOWY W ELBLĄGU ODRZUCA POZEW W CAŁOŚCI

REKLAMA

Na dzisiejszej rozprawie Sąd Okręgowy w Elblągu odrzucił w całości pozew ostródzkiego szpitala w sprawie naruszenia dobrego imienia spółki przez byłego radnego powiatowego Włodzimierza Brodiuka.

Według szpitala naruszanie dobrego imienia skutkowało podważaniem zaufania pacjentów do usług świadczonych w tej jednostce. Zarzut ten dotyczył treści artykułów, które W. Brodiuk przedstawiał czytelnikom na swoim internetowym blogu.

Jak we wcześniejszym oświadczeniu stwierdził W. Brodiuk:

Traktował i traktuje ten blog jako formę kontaktu radnego z mieszkańcami Ostródy i powiatu, informując o pracy samorządu powiatu i odsłaniając kulisy podejmowanych decyzji. … To forma wywiązywania się z obowiązków i ślubowania radnego.

Na dzisiejszej rozprawie sąd odrzucił pozew w całości. W uzasadnieniu sąd przyznał rację W. Brodiukowi a nawet stwierdził, że jego obowiązkiem jako radnego było informowanie społeczeństwa o sytuacji panującej w ostródzkim szpitalu.

Jak udało nam się dowiedzieć, Szpital w Ostródzie S.A. nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu i zamierza wystąpić o uzasadnienie wyroku na piśmie. Zapowiada też, że po jego otrzymaniu będzie składał apelację.

REKLAMA