Samorząd

UMOWA NA 2 MLN ZŁ. DL SZPITALA W OSTRÓDZIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 PODPISANA

Dziś, 23 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę na dofinansowanie projektu dla Szpitala w Ostródzie S. A. pn. „Podniesienie jakości opieki medycznej w Szpitalu w Ostródzie w związku z pandemią COVID-19”. O przyznaniu tego dofinansowania już Was informowaliśmy, dziś podpisano umowę.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, podpisał umowę na dofinansowanie projektu dla Szpitala w Ostródzie S. A. pn. „Podniesienie jakości opieki medycznej w Szpitalu w Ostródzie w związku z pandemią COVID-19”. Umowa dofinansowana zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz Jacek Dudzin – Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności leczenia pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także zapewni bezpieczeństwo dla osób przebywających i pracujących w szpitalu.

Projekt obejmuje zakup 57 szt. sprzętu medycznego, 14 szt. urządzeń do dezynfekcji oraz 2 szt. urządzeń do laboratorium. Ostródzki szpital wyposażony zostanie m. in. w: aparat do terapii nerkozastępczej, kardiomonitor, elektrokardiograf, urządzenia do dekontaminacji powietrza, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, videobronchoskop diagnostyczny, defibrylatory, łóżka elektryczne i ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe oraz tor wizyjny do zabiegów chirurgicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 351 977,22 zł, w tym dofinansowanie 1 993 065,50 zł w ramach RPO WWM na lata 2014-2020.

Źródło: Powiat Ostródzki, Tekst: Adriana Faraś-Bąk, Zdjęcia: Błażej Banaszkiewicz

REKLAMA