Samorząd

WJAZD PRZY UL. PIASTOWSKIEJ: BURMISTRZ ZŁOŻY WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta poruszono temat wjazdu na ulicę Piastowską od strony ul. Grunwaldzkiej.

Burmistrz Zbigniew Michalak powiedział, że decyzja o zamknięciu wjazdu została przez niego podjęta w wyniku interwencji mieszkańców ze wspólnot mieszkaniowych z ul. Piastowskiej. Powołali się oni na dokumenty z których wynika, że działka, przez którą przebiegał wjazd, w planie przestrzennym miasta jest przeznaczona jako pas zieleni, a nie droga.

W związku z tym, że nie jest to zgodne z prawem, a muszę trzymać się prawa, postanowiłem, aby tę działkę oddzielić barierką – powiedział Zbigniew Michalak. – Wystąpię do Rady Miasta i zgłoszę wniosek, by zmienić plan przestrzenny. Jeśli ma być zjazd z ulicy Piastowskiej na ul. Grunwaldzką, to chciałbym, by w planie przestrzennym Rada zmieniła zapis i działka nie była pasem zieleni, ale drogą publiczną. 

Sprawa wjazdu z ul. Grunwaldzkiej w ulice Piastowską ciągnie się już dłuższy czas. Już w zeszłym roku do Zarządu Dróg Powiatowych i Urzędu Miasta wpłynęły pisma mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Piastowskiej. O sprawie wiedzieli radni miejscy, którzy omawiali temat w zeszłym roku na posiedzeniu jednej z komisji, jednak nie podjęli dalej sprawy. 

Jak poinformowała naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Sylwa Zambrzycka, po spotkaniach z przedstawicielami Wspólnot, zasięgnięciu opinii prawnej i całej dokumentacji wynika, że Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje w tym miejscu przejazdu. W planie tym jest to zieleń izolacyjna. Nie ma też decyzji lokalizacyjnej tego zjazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Burmistrz nie miał w tej sytuacji dużego wyboru i podjął decyzję o zamknięciu przejazdu. Warto dodać, ze gdyby w tym  miejscu doszło do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, to miasto płaciłoby odszkodowanie. 

Cieszy, że jest możliwość, jeśli radni przychylą się do wniosku Burmistrza o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przejazd w tym miejscu zostanie przywrócony w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

REKLAMA