Samorząd

SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z OSTRÓDY ZE WSPARCIEM NA TERMOMODERNIZACJĘ

Podpisano kolejnych 29 umów na dofinansowanie projektów, których celem jest termomodernizacja budynków. Kwota wsparcia to ponad 30 milionów zł, z czego ponad 6,5 miliona złotych trafi do spółdzielni i wspólnot zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi w Ostródzie.

REKLAMA

O dofinansowanie realizacji projektów polegających na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii ubiegały się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. W Ostródzie podział pieniędzy z tego projektu wygląda następująco:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu (zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi (zł)

1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”

Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ulicy 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie

4 535 443,17

2 276 842,70

2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”

Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie

7 055 055,01

3 473 165,35

3

Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 9

Głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul. Kopernika 9 w Ostródzie

113 115,00

91 510,03

4

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaracza 14C

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14 C w Ostródzie

970 775,00

776 620,00

                                 Razem

12 674 388,18

6 618 138,08

Bardzo się cieszę, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe tak aktywnie i skutecznie zabiegają o unijne pieniądze na termomodernizację budynków – powiedział marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – To są przedsięwzięcia, których efekty mieszkańcy odczuwają w sposób bezpośredni, poprzez poprawę komfortu i estetyki budynków czy niższe opłaty. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, poprawa efektywności energetycznej, inteligentne zarządzanie energią skutkujące poprawą stanu środowiska to już korzyść nas wszystkich. Dlatego samorząd województwa bardzo mocno wspiera wszelkie tego typu działania.