Sport

SOKÓŁ OSTRÓDA OTRZYMAŁ LICENCJĘ NA GRĘ W II LIDZE

Klub Piłkarski Sokół Ostróda poinformował o otrzymaniu licencję uprawniającą do gry w rozgrywkach piłkarskiej II ligi polskiej.

Na podstawie Podręcznika licencyjnego na sezon 2020/21, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała licencję OKS Sokołowi Ostróda, upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi z sezonie 2020/21 z nadzorem finansowym.

Z powodu przedłużającego się stanu epidemii wszystkie kluby zostały objęte nadzorem finansowym.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, którego skutków ekonomicznych nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie Kluby biorące udział w procesie licencyjnym na sezon 2020/2021 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji koniecznym jest w najbliższych miesiącach szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej Klubów – możemy przeczytać na stronie Sokoła Ostróda.

Źródło: Sokół Ostróda

 

REKLAMA