Kultura

SZKOLENIE DRUHÓW OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie, na bazie dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Ostródzie i Morągu przeprowadzili szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

REKLAMAByły to szkolenia, które oprócz tego, że zwiększyły wiedzę i umiejętności druhów z zakresu prowadzenia działań ratowniczych o charakterze techniczym to również uprawniły druhów do wzięcia udziału w szkoleniu dla kierujących działaniami ratowniczymi.

Szkolenia ukończyło łącznie 16 druhów OSP (w tym również 2 ochotników z OSP Lisy w powiecie gołdapskim). Zajęcia teoretyczne były przeprowadzone online przez funkcjonariuszy KP PSP w Ostródzie w formie wideokonferencji. Część praktyczna odbyła się na zewnątrz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

REKLAMATematyka szkolenia obejmowała :

Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
Budowa pojazdów samochodowych
Hydrauliczne urządzenia ratownicze
Orgaznizacja ratownictwa technicznego na drogach
Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

KP PSP Ostróda