Samorząd

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania na rok szkolny 2020/2021 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. Podane są również kryteria brane pod uwagę przez komisje rekrutacyjne przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatów.

Reklama

Złożenie wniosku o przyjęcie do w/w placówek oświatowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, musi się odbyć w dniach od 2. marca do 27. marca 2020 roku. W przypadku oddziałów sportowych termin ten jest skrócony do 13. marca.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 8. kwietnia. Od tego dnia rodzice kandydatów będą zobligowani do złożenia pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia swoich dzieci do danej placówki. Oczywiście, przewidziane jest również postępowanie uzupełniające, dlatego też bardzo ważnym jest potwierdzenie chęci przyjęcia do placówki, do której w pierwszym etapie rekrutacji, dziecko zostało zakwalifikowane.

Ze szczegółami kryteriów, które są brane pod uwagę przez komisje rekrutacyjne, jak również podział na ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów zapoznacie się w obwieszczeniu Burmistrza, które możecie przeczytać tutaj. Zapoznacie się również z listą niezbędnych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do określonej placówki.

źródło: bipostroda.warmia.mazury.pl

zdjęcie: pixabay.com