Samorząd

Umowy na dokończenie remontu basenu podpisane!

We wtorek (4 czerwca) Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak podpisał dwie umowy na zakończenie prac modernizacyjnych budynku basenu. Pierwsza z umów dotyczy robót budowlanych wykończeniowych, natomiast druga dotyczy robót sanitarnych wykończeniowych. Na podstawie umów pracę przeprowadzi ADR BUD Wojciech Barański Usługi Remontowo-Budowlane. Wykonawca na wykonanie zadania dotyczącego robót budowlanych będzie miał 75 dni od dnia przekazania terenu budowy, oraz 60 dni w przypadku robót sanitarnych. Przewidywana wstępna wysokość wynagrodzenia za obie umowy wynosi 961 370,74 zł brutto.

REKLAMA

inf:UM