Inwestycje/Biznes

UWAGA: 8-9 MAJA DROGA POWIATOWA MORĄG – BOGACZEWO ZAMKNIĘTA DLA RUCHU!

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w dniach 8 – 9 maja 2020r. (piątek-sobota) droga powiatowa Nr 1178N na odcinku: od ulicy Przemysłowej (na wysokości Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) do skrzyżowania w miejscowości Bogaczewo zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

Reklama

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu konieczne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi powiatowej.

Dla zapewnienia ciągłości ruchu proszę o korzystanie z wyznaczonego objazdu, zgodnie z załączonym schematem tymczasowej organizacji ruchu.

Jednocześnie informuję, że dojazd/wyjazd z miejscowości Maliniak będzie odbywał się z dwóch kierunków: od ulicy Przemysłowej i od miejscowości Bogaczewo. Uzależnione to będzie od postępu robót na odcinku drogi powiatowej Nr 1178N. Informacja o kierunku dojazdu będzie udzielana na bieżąco, przez osoby wyznaczone do kierowania ruchem.