Samorząd

W OBECNEJ SYTUACJI PRAWNEJ BURMISTRZ NIE PRZEKAŻE SPISU WYBORCÓW POCZCIE POLSKIEJ

Wiele wątpliwości budzi sprawa przekazania spisu wyborców wraz z adresami zameldowania Poczcie Polskiej, co wynika z planowanych korespondencyjnie wyborów samorządowych. Na chwilę obecną brak podstaw prawnych do tego, by dane przekazać.

Reklama

W zwięzku z tym burmistrz Miasta zapowiedział, ze w obecnej sytuacji prawnej nie przekaże tych danych:

Oto co możemy przeczytać na stronie Miasta Ostróda.

Szanowni Państwo,w przestrzeni publicznej pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące przekazywania Poczcie Polskiej spisu wyborców przez samorządy.

Sytuacja ma związek z pismem dostarczanym przez Pocztę Polską do urzędów gmin w sprawie przekazania takich spisów. Mail z taką prośbą – dzisiejszej nocy o godz. 2.20 – wpłynął również do Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w obecnej sytuacji nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców, z uwagi na brak istniejących podstaw prawnych.

Poniżej komunikat Państwowej Komisji Wyborczej a także stanowisko Związku Miast Polskich

Stanowisko Związku Miast Polskich: http://www.miasta.pl/…/komunikat-zmp-a5678f5f-236a-4c2b-80d…

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej: www.miasta.pl/uploads/attachment/file/3357/1-10-20.docx

W związku z anonimami od Poczty Polskiej o udostępnienie nowego rejestru spisu wyborców informujemy, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania sporządzenia takich dokumentów.