Samorząd

W OSTRÓDZKIM ZAMKU ROZMAWIANO O STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Dziś w Sali Reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przyszłej Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego, służące konsultowaniu zgłoszonych dotychczas propozycji projektów oraz wypracowaniu wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego.

REKLAMA

W spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział przedstawiciele Powiatu Ostródzkiego, Miasta Ostróda, Gminy Ostróda, Gminy Miłomłyn oraz wielu innych firm, stowarzyszeń i instytucji z naszego regionu.

Otwierając spotkanie Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak powiedział, że ważne jest rozmawianie o celach i zadaniach, jakie do strategii wpiszemy, aby jak najbardziej odpowiadały one naszym potrzebom.

Strategia jest dokumentem nadrzędnym i szansą na to, że samorządy położone wzdłuż szlaku kanału będą mogły sięgnąć po dodatkowe pieniądze w trybie pozakonkursowym. Choć konkurencja jest duża i nie ma na to gwarancji, to na jej podstawie Urząd Marszałkowski będzie mógł wystąpić o pieniądze z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Na potrzeby strategii od wszystkich jednostek samorządowych zebrano ich potrzeby w formie projektów. W tej chwili trwają prace nad tym, by połączyć je w jedną spójną całość, tak, by można było stworzyć wspólne projekty. Po stworzeniu strategii zostanie ona przedstawiona w Urzędzie Marszałkowskim jako plan rozwoju, by kanał stał się marką rozpoznawalną nie tylko w województwie, ale też w Polsce.

Nazwa robocza strategii to Kraina Kanału Elbląskiego. Duży nacisk podczas spotkania kładziono na współpracę – pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami.

Jak powiedziała w rozmowie z Meloradiem Marta Piskorz – dyrektor wydziału wspierania przedsiębiorczości i współpracy terytorialnej w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego W Olsztynie:

W tej chwili zbieramy pomysły i potrzeby projektowe – to co gminom jest realnie potrzebne i co może podnieść wartość i rozpoznawalność turystyki wzdłuż kanału ostródzko-elbląskiego. Mówimy o tym, które potrzeby zgłoszone przez samorządy są wspólnymi potrzebami – gdzie możemy szukać relacji, powiązań funkcjonalnych, gdzie możemy szukać partnerstwa. Wszystko po to, żeby mieć większą siłę przebicia.

Nie możemy mówić, że któraś z gmin musi ustąpić – zapraszamy do partnerstwa wszystkie gminy ze Związku Gmin położone wokół kanału. Dodatkowo nie można zapominać o przedsiębiorcach – partnerstwo musi być wielostronne. To nie może być partnerstwo jednego samorządu z drugim. Musimy w tej chwili budować partnerstwo w oparciu o struktury społeczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców. Ich głos jest szczególnie ważny. Nowa perspektywa oparta jest o partnerstwo wieloaspektowe. Nie możemy gdybać, co byśmy chcieli – musimy wysłuchać głosu przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

Opracowanie strategii zostało zlecone Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która wraz z firmą Geoprofit będzie starała się taką strategię stworzyć do końca roku.