Ludzie

WARSZTATY PSYCHOPROFILAKTYCZNE W “PIĄTCE”

8. listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostródzie odbyły się zajęcia psychoprofilaktyczne wśród uczniów drugiego etapu edukacyjnego.

REKLAMA

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Małgorzatę Stefanowicz, specjalistę z Ośrodka Psychoprofilaktycznego „Nowe Perspektywy” z Krakowa. Podczas zajęć zostało poruszonych wiele zagadnień: uzależnienia od mediów, cyberprzemoc, rola wartości
w życiu człowieka, uzależnienia behawioralne, profilaktyka zażywania narkotyków. Warsztaty zostały przeprowadzone w bardzo atrakcyjnej formie, poprzez dramę, liczne gry i zabawy profilaktyczne, a także pokazy multimedialne.