Ludzie

KOLEJNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z HISTORIĄ NASZEGO REGIONU

Wychowankowie Internatu ZSZ im. S. Petőfi wzięli udział w kolejnym ciekawym wydarzeniu z cyklu „Mazurzy pilnie poszukiwani” prowadzonym przez Stowarzyszenie Ars et Liber.

REKLAMA

Były to warsztaty artystyczne pt. „Transfer motywów ludowych na tkaninę”, które odbyły się 30. października w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W tematykę wprowadzili uczestników Marek Wszelak i Emilia Iwin-Kot, pod opieką których wychowankowie zapoznali się z materiałami, farbami i sposobem transferu. Powstały makatki oraz ekologiczne torby z pięknymi motywami mazurskimi.

Młodzież rozpoczęła udział w cyklu o mazurach już we wrześniu od spotkania z historykiem W. Mierzwą, a następnie w październiku mieli również okazję uczestniczyć w spektaklu „Szwabka”, który opowiadał o powojennych losach polskojęzycznych Mazurów, którzy starali się zachować swoją tożsamość i kulturę.

To dla młodzieży dobra lekcja lokalnego patriotyzmu oraz doświadczenie bogate w wiedzę na temat regionu, w którym żyją, obyczajów i bogatych tradycji.

Tekst: A. Kołodziejska

Foto: A. Kołodziejska, A. Chojnacka, MPB w Ostródzie.