Kultura

SZKOŁY Z OSTRÓDY I TYROWA PROMUJĄ ZDROWIE – OTRZYMAŁY SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

REKLAMA

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie oraz Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie zostały specjalnie wyróżnione. Przyznano im certyfikat warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty “Przedszkole Promujące Zdrowie” i “Szkoła Promująca Zdrowie”.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie odbyła  we wtorek w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku. Jak podaje Kuratorium Oświaty w Olsztynie w spotkaniu wziął udział Janusz Dzisko – warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jak również dyrektorzy i nauczyciele szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie.

Oprócz formalnej części przemów oficjeli, profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski wygłosił wykład inauguracyjny „Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów”. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Potwierdziło jak istotny i cenny zarazem jest pozytywny klimat szkoły, który tworzą jej pracownicy poprzez okazywaną troskę, wsparcie, a także zaangażowanie w podnoszenie jakości edukacji, wychowania oraz profilaktyki swojej placówki.

EM

REKLAMA