Ludzie

OŚWIADCZENIE KLUBU SPORTOWEGO SMS OSTRÓDA W SPRAWIE OSKARŻEŃ RADNYCH MIASTA

REKLAMA

W nawiązaniu do oskarżeń, które padły na ostatniej sesji Rady Miasta, sformułowanych przez radnego Waldemara Graczyka, Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie wydał oświadczenie, w którym czytamy:

Bulwersują nas oskarżenia Radnych Miasta Ostróda, panów: W. Graczyka, R.Kowalskiego, W. Leguckiego kierowane pod adresem Klubu Sportowego SMS Ostróda.
Klub sportowy SMS Ostróda jest Stowarzyszeniem oraz Organizacją Pożytku Publicznego. Klub od ponad 20 lat z sukcesami szkoli dzieci i młodzież w kategorii piłka siatkowa halowa i plażowa. Obecnie w klubie trenuje 170 zawodniczek i zawodników, którzy reprezentując nasze barwy, a także barwy Miasta Ostróda, zdobyli setki medali. W załączonej tabeli przedstawiamy osiągnięcia KS SMS OSTRÓDA w ciągu ostatnich 5 lat.

Piłka siatkowa jest bardzo wymagającym sportem i żeby dojść do wysokiego poziomu, trzeba spędzić tysiące godzin na parkiecie. Wysoce niesprawiedliwym jest to, że wyżej wymienieni Radni dla korzyści politycznych atakują stowarzyszenie, które wspiera dzieci i młodzież ostródzką.

Klub SMS Ostróda od wielu lat jest beneficjentem dotacji publicznych. Przez wszystkie lata działalności otrzymujemy i bez żadnych zarzutów rozliczamy się z pieniędzy publicznych ponieważ uczciwość i transparentność jest dla nas najważniejsza. Dotacje publiczne są tylko częścią środków wykorzystywanych do funkcjonowania stowarzyszenia. KS SMS Ostróda nie opiera się tylko na środkach wydzielanych przez miasto Ostróda, ale również z sukcesem pozyskuje środki z Ministerstwa Sportu, pisząc programy i projekty sportowe do ogłaszanych przez Ministerstwo konkursów. Te środki są dostępne dla wszystkich klubów, stowarzyszeń i szkół.

Oświadczamy, że wszystkie środki publiczne z budżetu miasta Ostróda oraz ze spółek miejskich, które pozyskiwaliśmy lub pozyskujemy zostały wydatkowane wyłącznie na szkolenie, wyposażenie i wyjazdy meczowe dla naszych zawodników. Żadne środki z budżetu miasta i spółek miejskich nigdy nie wpłynęły i nigdy nie wpłyną na prywatne konta członków zarządu oraz członków rodziny pana Michalak. Żadne środki publiczne z miasta i spółek miejskich nie zostały przekazane na wynagrodzenia trenerów.
Jesteśmy jednym z wielu klubów, które otrzymują dofinansowania ze środków miasta oraz spółek miejskich. Nie rozumiemy, tego złośliwego ataku i pomówienia. Dlaczego dobre imię naszych sportowców, ich rodziców i trenerów jest szargane w celach politycznych, tylko dlatego, że były prezes Klubu Sportowego SMS Ostróda wygrał demokratyczne wybory i został burmistrzem miasta Ostróda.

Dlaczego Radni nie wspomnieli o innych klubach w Ostródzie, które otrzymały również wsparcie z budżetu Miasta Ostróda oraz ze spółek miejskich?

Najbardziej ubolewamy nad tym, że niektórzy Radni Miasta Ostróda chcą zniszczyć to co wspólnie z dziećmi, ich rodzicami i trenerami budowaliśmy przez ponad dwie dekady. Jest to niezrozumiałe ani dla nas, ani dla naszych zawodników, którzy godnie reprezentują Klub Sportowy oraz Miasto Ostróda zarówno w kraju jak i za granicą.

REKLAMA